Язык:

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ «RAZEM.WORK»

Дата набрання чинності: 01 квітня 2018 року
Дата внесення останніх змін: 28 жовтня 2019 року

1. Загальні положення

1.1 Перед використанням Сайту, ознайомтеся з цією Політикою конфіденційності (далі — «Політика»), оскільки вона впливає на ваші права та обов’язки. Ця Політика є невід’ємною частиною Правила користування (Угоди) Сайтом «razem.work», доступних за посиланням https://razem.work/ua/pages/default/view?page=terms-and-conditions. Тому, якщо ви не погоджуєтеся з цією Політикою, не користуйтеся Сайтом або припиніть його використання.

1.2 Поняття та терміни у цій Політиці застосовуються у розумінні понять, визначених у Розділі 1 Правил користування, якщо інше не передбачено цією Політикою.

1.3 Ця Політика конфіденційності створена, щоб інформувати Користувачів про порядок збирання, використання та розкриття інформації, а саме Персональних даних, які ви надаєте Razem та Роботодавцям, використовуючи веб-сайт «razem.work».

1.4 Вказуючи свій номер телефону, при натисканні кнопки на Сайті, що підтверджує згоду, та реєструючи Персональну Анкету на Сайті, ви надаєте вашу згоду на передачу або подальшу обробку та зберігання Razem ваших Персональних даних, отриманих з Персональної Анкети, а також інших даних, які можуть бути отримані додатково при використанні Сайту.

1.5 Обробка Персональних даних включає в себе будь-які дії та/або сукупність дій, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), видаленням (знищенням) Персональних даних Користувача з метою забезпечення функціоналу Сайту.

1.6 Razem зберігає за собою право у будь-який час змінювати цю Політику.. Razem публікуватиме час останніх змін, що були внесені до Політики конфіденційності, у полі «Дата останніх змін», та повідомлятиме Користувачів про такі зміни у розумний строк через інформаційне повідомлення у Персональній анкеті, шляхом надсилання повідомлення на номер телефону Користувача та/або електронну пошту. Продовжуючи використовувати Сайт після внесення таких змін, Користувач погоджується та приймає їх як частину Політики конфіденційності.

2. Дані, які збирає Razem

2.1 Razem може збирати та обробляти такі дані про Користувача, які Користувач надає добровільно:

2.2. Razem може збирати та обробляти такі дані про Користувача, які збираються автоматично:

Така інформація має статус персональних даних лише якщо вона прямо дозволяє ідентифікувати Користувача.

3. Використання Персональних даних

3.1 Razem використовує Персональні дані Користувачів винятково з метою:

4. Розкриття й поширення Персональних даних

4.1 Razem не поширює Персональні дані третім особам, окрім як з чітко вираженої згоди Користувача або на умовах, визначених цією Політикою.

4.2 Враховуючи особливості функціонування Сайту, деякі треті особи можуть отримати доступ до частини чи до всіх Персональних даних, зокрема:

Категорія 1

Ці суб’єкти отримують доступ до Персональних даних, оскільки це відповідає меті роботи Сайту. Доступ до Персональних даних здійснюється в обсязі, визначеному адміністратором Сайту та у відповідності з правилами користування для Роботодавців та відповідних сайтів, з якими співпрацює Razem. Razem не відповідає за захист Персональних даних, що були розголошені цим суб’єктам за межами функціоналу Сайту, або були добровільно розголошені Користувачем цим суб’єктам в межах функціоналу Сайту. Порядок збирання, обробки та збереження цими суб’єктами Персональних даних за межами Сайту здійснюється у відповідності з умовами, визначеними відповідними Політиками конфіденційності чи іншими регулюючими документами таких суб’єктів.

Категорія 2

Хоча ці сервіси й отримують узагальнену інформацію, що в розумінні застосовного законодавства не може вважатись Персональними даними, враховуючи технічну можливість дослідження та аналізу таких даних, Razem не відповідає за збір, обробку та збереження Персональних даних, отриманих цими третіми особами. Для того, щоби дізнатися, як вказані треті особи використовують дані, зверніться до відповідних Політик конфіденційності таких третіх осіб.

4.3 Razem має обов'язок виконання та дотримання вимог законодавства, тому може розкрити Персональні дані без попередження у деяких випадках, зокрема якщо:

При цьому Персональні дані будуть розкриті лише в обсязі, необхідному для досягнення необхідної законної мети.

5. Зміна та видалення Персональних даних

5.1 Користувач може змінити Персональні дані через налаштування Персональної анкети в будь-який момент.

5.2 Користувач може надіслати адміністратору Сайту запит змінити, виправити чи вилучити неактуальну чи неправдиву інформацію стосовно нього, що була розміщена на Сайті, а адміністратор Сайту зобов’язаний розглянути такий запит протягом 72 годин з моменту надходження.

5.3 На запит Користувача, адміністратор Сайту зобов’язаний видалити усі Персональні дані Користувача, до яких він отримав доступ у зв’язку з наданням Послуг такому Користувачу, а також повністю та безповоротно видалити Персональну анкету Користувача на Сайті.

6 Захист та строк зберігання Персональних даних

6.1 Razem гарантує, що всі Персональні дані Користувачів, що доступні Razem у зв’язку з наданням Послуг, будуть використовуватися, зберігатися та оброблятися у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних».

6.2 Razem також докладатиме зусиль для використання, зберігання та оброблення Персональних даних у відповідності до положень іншого застосовного законодавства.

6.3 За замовчуванням Персональні дані зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення вказаних у пункті 3.1 цієї Політики цілей обробки таких даних, але не менше 10 (десяти) років. Персональні дані знищуються після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених застосовним законодавством.

7. Відповідальний адміністратор Сайту та зворотній зв’язок

7.1 Відповідальною особою за обробку Персональних даних у Razem є адміністратор Сайту.

7.2 У випадку виникнення будь-яких питань, пропозицій чи запитів стосовно Персональних даних, звертайтеся до адміністратора Сайту за електронною адресою admin@razem.work.